Testy rychlosti wifi

Po kompletním přechodu technologie na std 802.11g a novém nastavení kanálů jsem dnes vyzkoušel přenosovou rychlost mezi wifi klientem a jedním z našich serverů v interní síti. Test tedy ukázal maximální rychlost, kterou je jeden AP schopen poskytnout. Test probíhal v prostředí bez dalších klientů – takže plně neodráží reálnou situaci, pod zatížením, kdy se k AP připojuje více klientů.

Test byl prováděn pomocí nástroje iperf z klienta (notebooku) s wifi chipsetem Atheros a Windows 7 na server běžící v LAN na Linuxu. Celkem bylo přetáhnuto něco kolem 20GB dat (po předchozích testech následovaly testy po 5min a pak po 2h nepřetržitého stahování). Špičkově rychlost dosahovala přes 25Mbps a normálně se pohybovala kolem 21 až 23,5Mbps. Rychlosti odpovídají běžným rychlostem přenosu dat ve wifi síti založené na standardu 802.11g, kdy vzhledem k povaze media a přístupu k němu nelze využít maximální teoretické rychlosti. Náš výsledek je totožný s výsledky, které jsou publikovány na internetu. Vyšších rychlostí se dá dosáhnout použitím více síťových karet na jednom AP (za cenu vyššího zarušení spoje) nebo použitím karet se standardem 802.11n. Připojení AP do páteřní sítě rychlostí 100Mbps by ani v tomto případě nebylo limitující.

------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local xx.xx.xx.xx port 5001 connected with xx.xx.xx.xx port 3386
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0-7200.1 sec  12245456 KBytes  13933 Kbits/sec
[  5] local xx.xx.xx.xx port 5001 connected with xx.xx.xx.xx port 4792
[  5]  0.0-300.1 sec  874048 KBytes  23858 Kbits/sec
[  4] local xx.xx.xx.xx port 5001 connected with xx.xx.xx.xx port 4983
[  4]  0.0-300.1 sec  834240 KBytes  22776 Kbits/sec
[  5] local xx.xx.xx.xx port 5001 connected with xx.xx.xx.xx port 5269
[  5]  0.0-7200.3 sec  19037408 KBytes  21659 Kbits/sec

Certifikační autorita KJJ

Ve spojitosti s expirací certifikátu kořenové certifikační autority ve studentské části sítě došlo od 16. 7. 2012 ke změnám v pojetí infrastruktury veřejného klíče (PKI) na naší škole. Od 11. 7. 2012 jsou zneplatněny všechny dosavadně vydané certifikáty osob a počítačů a zrušeny certifikáty CA KJJ-SERVER a STRATOS. Od tohoto data vzniká kořenová certifikační autorita “KJJ root CA”, která má zatím dvě podřízené certifikační autority “KJJ skola CA” a “KJJ student CA”.

Seznam odvolaných certifikátů kořenové CA KJJ bude publikován na webu crl.kjj.cz. Z tohoto webu je také možné stahovat certifikáty kořenové autority CA. Platnost certifikátu kořenové CA KJJ je 20 let.

Certifikát kořenové CA potřebují mít na svém počítači, tabletu nebo telefonu nainstalovaný všichni uživatelé, kteří chtějí používat vzdálený přístup ke školní poště přes web, přes ActiveSync, nebo přes IMAP4(S), školní wifi a další služby, které vyžadují šifrované spojení. V konfiguraci připojení ke školní wifi na vlastním počítači, tabletu či telefonu si prosím odeberte původní certifikát KJJ-SERVER (případně STRATOS) a přidejte si do důvěryhodných kořenových autorit uvedený certifikát nové kořenové CA KJJ. Další parametry přihlašování zůstávají stejné.

Změny ve wifi síti KJJ

Minulý týden došlo k výměně antény u AP na hlavní chodbě z 5dBi za 8dBi všesměrovou. V návaznosti na to bylo dnes provedeno zevrubné testování možností roamingu.

Odzkoušeli jsme přenos hlasu (viz. testování VOIP technologií ) přes bezdrátové připojení a současně probíhalo streamování internetového rádia.  Ačkoliv nebyla možnost projít každý roh v každém patře - klient držel připojení i přenášel data téměř po celou dobu. Problémy nastaly v rohové místnosti na DM a následně u dveří místnosti 111A. Po přechodu do místa s lepším signálem se přenos obnovil.  Díky tomuto testu jsme si ověřili, že je možné i za současné situace nabídnout  uživatelům přenos hlasových služeb a do budoucna možná i video (stream DVB-T).

Je jasné, že nikdy nedojde k 100% pokrytí celé budovy školy. Budeme se ale snažit i nadále zlepšovat pokrytí – převážně na místech s vyšší koncentrací uživatelů (DM, knihovna).  Další rozvoj a nákup antén je bohužel omezen finanční situací školy. Aktuálně došlo k překonfigurování AP na škole do třech “oblaků”, které by měly umožňovat lepší mobilitu v rámci budov A a B. Dále jsme upravili řízení rychlosti, takže by každý uživatel měl pocítit zvýšení rychlosti.

Rád bych upozornil uživatele školní wifi, že po odpojení AP SMC ze sítě již není potřeba využívat snížené nastavení zabezpečení pro tento AP a je možno všude přejít na nastavení WPA2 s AES.

Certifikační autorita KJJ

Vzhledem k nutěšenému počtu různých služeb, které komunikují šifrovaným kanálem (SSL HTTP, PEAP, pošta apod.) bude do konce roku 2010 zřízena jednotná certifikační autorita KJJ. Tato autorita bude sloužit jako kořenová pro všechny certifikáty na KJJ.  Tím pádem dojde ke zrušení platnosti všech doposavaď vydaných certifikátů, včetně certifkátů CA na lokálních PDC.

ČEZ Oranžová učebna na KJJ

Naše škola se přihlásila do grantového řízení firmy ČEZ – Oranžová učebna. Projekt, který jsme do toho grantového řízení zaslali se týká vybudování multimediální učebny pro účely výuky hudebně teoretických předmětů. Myslíme si totiž, že výuku hudební teorie je možné zlepšit využitím podpory multimedií, internetu a projekce. To všechno by měla zbudovaná učebna obsahovat a mnohem víc – převážně pro výuku dalších předmětů jako akustika a předměty skladatelského oddělení.

Po odeslání žádosti o poskytnutí grantu nám bylo oznámeno, že postupujeme takříkajíc do dalšího kola. V rámci rozhodování se ovšem ČEZ bude přiklánět i k názoru veřejnosti. A proto vypsal internetové hlasování. Podle vyjádření ČEZu bude názor veřejnosti (počet hlasů) jedním z faktorů při rozhodování komu grant poskytnout.

I Vy můžete tudíž pomoci KJJ k přidělení grantu hlasováním na stránkách http://www.cezregionum.cz/cs/oranzova-ucebna/?pg=2&region=stredocesky&city= (případně http://www.cezregionum.cz/cs/oranzova-ucebna/ a najděte si Středočeský kraj a pak Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka). Hlasování se provádí kliknutím na tlačítko s počtem hlasů, které by se mělo změnit na tlačítko “Hlasovat” po najetí myší. Do otevřeného dialogu pak můžete vložit svůj odhad celkového počtu hlasů (viz info o soutěži ČEZ) a svůj ***platný*** mail. Na emial Vám pak přijde potvrzení Vašeho hlasu. Proto je potřeba uvést platný email a pak zkontrolovat, že Vám dorazila zpráva, kde bude něco jako “Pro potvrzení Vašeho hlasu klikněte prosím ZDE”. Jedině tak bude hlas pro KJJ započítán.

Doufám, že se nám poštěstí a grant KJJ dostane.

Možnost tisku na školních kopírkách z wifi sítě

Od ledna 2010 existuje možnost tisknout na školní kopírky jako tiskárny z Vašich zařízení. Vyžaduje to instalaci ovladače tiskárny a speciálního SW od výrobce accountovacího systému SafeQ. Pokud má někdo zájem o tisk na školní tiskárny ze svého počítače, obrátí se na správce sítě a obdrží upravený instalační balíček (lze stáhnout na http://download.kjj.cz/pub/tisk/) klienta SafeQ a uživatelské jméno a heslo (rozdílné od hesla do školní sítě). Bohužel vzhledem k tomu jak je systém nainstalován a provozován nelze zajistit jednotné heslo. Na druhou stranu se toto heslo nebude měnit (uživatelská změna je možná). Podporované platformy jsou pouze Windows a Linux. Podporu pro MacOSX budeme po výrobci požadovat, ale zřejmě by šla zajistit přes externí filtr do tiskového systému CUPS jako u Linuxu (??? můj odhad, výstřel do tmy).

Co uživatel získá? Mimo možnosti tisknout přes SafeQ klienta, také přístup  do webové služby, kde se může podívat svoje na výúčtování (vložený kredit, využití na tisk/kopírování) a možnost zrušit svoje úlohy z tisku.

Další informace u správce sítě nebo sledujte portal.kjj.cz, kde budeme uveřejňovat návody, postupy a informace o službách na KJJ.

Webové stránky KJJ

Zákulisní informace – webové stránky KJJ.cz projdou určitou úpravou. Na vzhledu by se měl podílet Vojtěch Bureš (Dr. Victor). Obsah bude zajišťovat Expertní Skupina pro Webové Stránky KJJ (ESWS).

Moodle na KJJ

Snad se dá říci, že se systém Moodle na KJJ chytí a bude výtaným doplňkem všech možných hodin. Aktuálně Moodle používá pí. profesorka Svobodová při výuce IKT. Funkce Moodle pokrývají různé možnosti využití od zveřejnění studijních materiálů k podpoře výkladu, přes možnost ukázat co se do hodiny nevešlo (včetně odkazů na např. YouTube video) – až k vytvoření kurzu, který studentům jak dá studijní materiál, tak po nich chce řešení úkolů. Úkoly mohou být formou testu abcd, formou doplňování, formou odevzdání vypracovaného souboru nebo přímo odevzdáním textu do Moodle. Všechny práce v Moodle lze známkovat (několik škál hodnocení, včeně slovního a procent), nastavit termíny odevzdání nebo omezit čas na jejich zpracování (např. test na 30minut).

Z mého pohledu bude mít Moodlena KJJ využití ve většině skupinových předmětůa jako kolekce studijních materiálů v individuálních předmětech. Chtěl bych proto vyzvat všechny kolegy učitele o aktivní zapojení do vytvářen portfolia kurzů.

Z technického hlediska je systém umístěn na relativn novém serveru, který má jediné vážnější omezení a tím je diskový prostor. To sice vylučuje možnost dát do každého kurzu hodinový film ve fullHD rozlišení, ale zatím není tato kapacita ani zdaleka využita. Další parametry jsou myslím na skvělé úrovni – takže není žádný problém si Moodle ihned vyzkoušet na http://moodle.kjj.cz. Přihlášení se provádí Vaším uživatelským jménem a heslem ze školní sítě (pozor na expiraci hesla).

RSS zprávy na monitoru klíčového trezoru

Rád bych upozornil na novou funkci, kterou jsem doprogramoval do přehledu vypůjčených klíčů z klíčového trezoru. Upravil jsem (spíš učesal) vzhled pomocí CSS stylu. Díky tomu jsem vyčlenil místo na obrazovce, které lze využít pro zobrazení rotujícího textu. Tento text bude obsahovat zprávy, které se stahují z různých RSS zdrojů. Nyní zobrazujeme zprávy o klutuře, hudbě, filmu a aktuální zprávy (včetně sportu). Do budoucna nebude určitě na škodu přidat i interní informační zdroje.

Oprava tiskárny ve sborovně

Minulý týden přestala fungovat tiskárna HP LaserJet 2200DN ve sborovně školy. Prvotní známky problému ukazovaly na nefunkční podavač. Po rozebrání 1/4 tiskárny do šroubku se problém nepodařilo vyřešit.  Naštěstí se na webové stránce JetDirectu v tiskárně ukázal kód chyby – „52 – LASER/SCANNER ERROR“.

Po poradě s Google jsem našel návod jakým způsobem se vyhnout poměrně drahé výměně modulu laseru. Problém je v zaseknutém motorku v modulu laseru. Oprava tedy spočívá v tom, že je potřeba odstranit horní kryt tiskárny. Pak se sundá kryt modulu laseru a odmontuje deska s motorkem. Motorek je upevněn na kovové desce, která zároveň tvoří PCB pro driver motorku. Po odstranění jistícího plastu se podařilo motorek rozebrat a důkladně promazat. (V původním stavu nešel málem ani protočit. ) Po sezazení modulu laseru se problém neodstranil ihned, ale bylo potřeba dobře vyčistit veškerou optiku (zrcátko, čočky, čočky laserové diody a detektoru a chromový šestihran na hřídeli motorku). Po uavření všech krytů tiskárna funguje naprosto ok.

Dá se říci, že nyní tiskárna funguje dobře a vydává i subjektivně méně hluku.